برنامه ریزی شهری
بررسی نقش برنامه ریزی شهری در ساخت مجتمع های مسکونی تبریز در مقایسه با سایر عوامل

شیوا ولایتی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15043

چکیده
  همگام با روند رشد شهرنشینی، سیاست تولید مسکن انبوه و احداث مجتمع های مسکونی در قالب الگوی کوتاه و بلندمرتبه به عنوان یکی از راه‌های پاسخ به نیاز مسکن در زمان‌های مختلف، مشابه با سایر نقاط کشور، در شهر تبریز به مرحله اجرا درآمد. اما معماری مجتمع‌های مسکونی یکی از مسایل حائز اهمیت دربرنامه‌ریزی شهری است. چرا که شکل‌گیری ابعاد مختلف ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
امکان سنجی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز

ناهیده رضائی؛ فرزین حق پرست؛ رحمت محمدزاده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57396.1054

چکیده
  توسعه شهری هنوز هم یکی از موضوعات مهم قرن بیست‌ و یکم است. با این حال بسیاری از شهرهای جهان با مشکل نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند. برای ساخت محیط‌های شهری هوشمند، فراگیر، قابل زندگی و پایدار می‌باید از تکنولوژی و ابتکار عمل در کنار هم کمک گرفت. مقاله حاضر به بررسی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز می پردازد. آن‌چه که این مطالعه را با اهمیت ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر احساس ارتقای کیفیت سکونتی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ارومیه)

آرام خضرلو

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60196.1075

چکیده
  امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی یکی از مهم‌ترین بارزه‌های یک محله سکونتی سالم محسوب شده و به ارتقای ایمنی و حس آرامش و نشاط در شهروندان منجر می‌شود. امینت کالبدی به حفظ جان و مال مردم گرایش داشته و با دسترسی به خدمات عمومی نیازهای روزمره آنان را برآورده می‌سازد. هدف این تحقیق سنجش تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی نقش امنیت تصرف ادراکی در کیفیت کالبدی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز مطالعه موردی: محله یوسف آباد

هادی حکیمی؛ رحیم حیدری چیانه؛ سودا بلالکه

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15044

چکیده
  امروزه سکونتگاههای غیررسمی و نبود امنیت تصرف در آنها توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است تا آنجا که سازمان اسکان بشر از نبود امنیت تصرف در مساکن غیررسمی به عنوان شاخص محرومیت یاد کرده است. امنیت تصرف یکی از مهمترین مسائلی است که سکونتگاههای غیررسمی با آن مواجه هستند. موضوع تحقیق حاضر، تحلیل نقش امنیت تصرف در کیفیت کالبدی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: منطقه سه کلانشهر تبریز

حسن محمودزاده؛ توکل آقایاری؛ داود حاتمی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 19-41

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54540.1021

چکیده
  امروزه با رشد جمعیت سالمند در جامعه، نیاز به محیط‌های شهری آرام و سالم، متناسب با نیازهای سالمندان بییش از گذشته احساس می‌شود. بر اساس رویکرد سازمان بهداشت جهانی، شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آن‌ها به‌گونه‌ای است که حداکثر تناسب را با نیازها و محدودیت‌های افراد سالمند دارند. برای ...  بیشتر

برنامه ریزی منطقه ای
ارزیابی نقش حکمروایی خوب در تحقق توسعه پایدار منطقه آزاد ارس

امیر پورداداش؛ اکبر اصغری زمانی؛ ایرج تیموری

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.56237.1050

چکیده
  تغییرات شدید جهان معاصر ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش فقر، افزایش سواد، ساختارهای پنهان، پیچیدگی های عملکردی- ساختاری جوامع امروزی از موضوعاتی نیست که بتوان با الگوهای توسعه عصر صنعتی به آنها دست یافت. حکمروایی شایسته به عنوان یک پیش شرط اساسی برای عملکرد خوب بازارها و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری و تخصیص پایدار سرمایه گذاری های فیزیکی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اثرپذیری قیمت و اجاره‌بهای مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

محمد نعمتی؛ ایرج تیموری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.14931

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال، بررسی اثرپذیری قیمت و اجاره‌بهای مسکن از برخی متغیرهای کلان اقتصادی است. داده‌های آماری این پژوهش بصورت اسنادی جمع آوری شده و شامل سال‌های 1398-1387 و به‌صورت فصلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون دیکی - فولر تعمیم‌یافته استفاده شد. یافته‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
واکاوی توسعه میان افزا در توسعه شهری (نمونه موردی: منطقه چهار شهر ارومیه)

محمد محمدنژاد؛ فریدون نقیبی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59286.1069

چکیده
  افرایش جمعیت شهر ها و در کنار آن رشد افقی شهر ها باعث تغییر کاربری اراضی ناب کشاورزی و همچنین نادیده گرفته شدن بافت مرکزی و قدیمی شهر ها شده است. از رویکرد های مطرح شده در انتقاد به این مسائل می توان به توسعه میان افزای شهر نام برد که به دنبال بهره برداری از زمین های خالی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در شهر است. هدف اصلی این پژوهش واکاوی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ارزش‌های میراث معماری و شهری در تدوین و انتخاب استراتژی توسعه اقتصاد گردشگری (مطالعه موردی: قلعه چالشتر، استان چهارمحال و بختیاری)

پگاه طالبی؛ الهام اپرا؛ میترا شاطری

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 43-57

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57498.1056

چکیده
  استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دارای توان طبیعی گردشگرپذیر در کشور ایران است و از انجایی‌که مدیریت بهینه گردشگری در این مناطق می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه حاصل از این صنعت داشته باشد شناخت نقاط قوت و ضعف این مناطق در جذب گردشگر، گام مهمی در جذب درآمد حاصل از این صنعت است. یکی از مناطق گردشگری که در استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهر گرگان

مهدی خداداد

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 43-53

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15045

چکیده
  بافت‌های فرسوده مناطق شهری نسبت به سایر مناطق شهری آسیب‌پذیرتر می‌باشند چراکه، تعداد بالای ساکنین آن، سیستم نامناسب دفع فاضلاب و زباله‌های شهری، نحوه ارتباطلات و دسترسی ضعیف، وجود خدمات زیربنایی و خدماتی بسیار کم و همچنین وجود ناامنی در برخی از این مناطق به علت شکل‌گیری گتوهای فقر، پرداختن به امر ارزیابی و تحلیل کیفیت زندگی در ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص‌های عدالت اجتماعی در دسترسی و توزیع کاربری‌های آموزشی در شهر اسلامی، (نمونه موردی: شهر تبریز)

اصغر عابدینی؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ ابراهیم امامی؛ مهدی باقر زاده؛ روزبه ایرانی فر

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60653.1082

چکیده
  در برنامه‌ریزی کاربری اراضی، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. یکی از کاربری‌های بسیار مهم در شهرها کاربری آموزشی است، که ضرورت وجود آن برکسی پوشیده نیست. در تفکر و اندیشه اسلامی و با توصیه ی قرآن به تفکر و تحقیق و جست‌وجو در عالم خلقت به ریشه اصلی ایجاد مراکز علمی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تبیین پارامترهای اثرگذار بر کاهش مصرف انرژی در مسکن شهری (مورد پژوهی:منطقه 4 شهر تبریز)

ایرج تیموری؛ فیروز جعفری؛ زهرا وکیلی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55434.1032

چکیده
  مصرف انرژی مسکونی یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های مصرف انرژی در جهان است و در میان تمام مصرف‌های انرژی، مصرف انرژی ساختمان بیشترین سهم را دارا می باشد که بیشترین انتشار کربن را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز تحلیل تأثیر پارامترهای کاهش میزان مصرف انرژی در مسکن شهری است تا ضمن شناسایی پارامترهای تأثیرگذار در کاهش میزان مصرف انرژی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش و مدل سازی فضایی آسیب پذیری شهر ارومیه در برابر آتش سوزی با تأکید بر پدافند غیرعامل

رسول قربانی؛ رضا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.14990

چکیده
  در سال‌های اخیر، جوامع در سراسر جهان آتش‌سوزی‌های بزرگ شهری را تجربه کرده‌اند و صدها نفر جان خود را از دست دادهاند. باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و طبیعی حیات سیستم‌ها می‌باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدها، بحران‌ها و التهابات تحمیلی هستند و بایستی با مدیریت صحیح و کاربست پدافند غیرعامل، آن‌ها را قبل ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشکارسازی پوشش فضای سبز شهری با استفاده از پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: محله های منجم و یوسف آباد تبریز)

فیروز جعفری؛ آیلار حسین زاده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55501.1033

چکیده
  فضای سبز شهری، از شاخصهای مهم در حوزه‌های مربوط به برنامه‌ریزی شهری، حفاظت محیط زیست و سیاست‌های توسعه شهری پایدار به حساب می‌آید. آگاهی از مکان، میزان و توزیع فضای سبز شهری یک ضرورت محسوب می‌شود.فضای سبز موجود به منظور توسعه اراضی مسکونی در حال کاهش است. امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته تولید تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک طیفی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل نگرش شهروندان نسبت به توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

محمودرضا شرقی؛ رحیم حیدری چیانه؛ شهریور روستایی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.58112.1061

چکیده
  نواحی شهری به علت آن که جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، به ویژه در سال های اخیر تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر کشورهای جهان داشته است. مطالعات در زمینه اثرات گردشگری در دهه ۱۹۶۰، به اثرات مثبت گردشگری و در دهه ۱۹۷۰ به اثرات منفی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان آموزشی با کمک سناریوهای فیزیکی

محمد حسین جهانگیر؛ ریحانه رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15046

چکیده
  مصرف انرژی در ساختمان ها همیشه از موضوعات مورد توجه مردم و تمامی نهادهای دنیا بوده است.ضرورت توجه به این موضوع به دلیل مصرف انرژی بالا و همچنین تلفات انرژی قابل توجه در آن ها می باشد.هدف از انجام این مطالعه،محاسبه انرژی مصرفی یک ساختمان آموزشی و به دست آوردن میزان تلفات انرژی آن ودرنهایت ارائه راهکار برای بهبود مصرف انرژی وکاهش آن ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیل و ارزیابی توزیع فضایی ایستگاه های اتوبوس شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه: مطالعه موردی منطقه 4 کلانشهر تبریز

فرهاد جلیلوند؛ علی آذر

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.58164.1060

چکیده
  توسعه و گسترش شهرنشینی و به دنبال آن افزایش تقاضای سفر در سال‌های اخیر، شهرها را با مشکلاتی نظیر ترافیک، کمبود پارکینگ‌های مناسب و کافی، مسائل زیست محیطی و غیره مواجه ساخته است. در عین حال، حمل و نقل عمومی، بویژه اتوبوسرانی در توسعه عملکردهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین پرداختن به ابعاد مختلف این سیستم، برای افزایش ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر مقالات گردشگری هوشمند در ایران

یاسر قلی زاده؛ ایرج تیموری؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54044.1020

چکیده
  با توجه به اهمیت گردشگری هوشمند، به عنوان یکی از اساسی‌ترین منبع درآمد هدف این پژوهش تحلیل اسنادی مقالات معتبر داخلی در خصوص گردشگری هوشمند بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش آن فراتحلیل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی است که در نشریات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در داخل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی کارکرد و ظرفیت درآمدزایی برج میلاد در اقتصاد شهر تهران

میترا عظیمی؛ مائده هدایتی فرد

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.53590.1016

چکیده
  نقش‌پذیری و کارکرد چندگانۀ برج میلاد در سطح ملی و منطقه‌ای از جمله نقش مخابراتی، گردشگری و تجاری آن موجب شده است تا این برج از ظرفیت درآمدزایی برای شهر تهران برخوردار باشد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که این برج نتوانستــه است بخش عمــــده‌ای از ظرفیت-های بالقوه درآمدزایی خود را بالفعل کرده و در توسعۀ پایدار شهر تهران و کارآمدی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی برنامه های توسعه شهری و منطقه ای از منظر پایداری اجتماعی

محمدرضا انصاری؛ ناصر برک پور

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55228.1029

چکیده
  در عصر کنونی افزایش نابرابری­ها و محرومیت­های شهری به یکی از مهم­ترین مسائل در میان مشکلات و چالش­های نوظهور شهری تبدیل شده است و شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. از سوی دیگر برنامه­های توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار مدیریت و برنامه­ریزی شهر­ها می­توانند ...  بیشتر

تحلیل فضایی کاربری ها در مناطق شهری ( مطالعه موردی: منطقه تاریخی شهر یزد)

محمدرضا رضایی؛ مسلم قاسمی؛ میترا رستم زاده

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16425

چکیده
  برنامه ریزیِ گونه ­های کاربری اراضی در شهرها به عنوان زیر مجموعة مهمی از کاربری اراضی شهری با توجه به ارائه خدمات به شهروندان و جمعیت حوزه نفوذ، مستلزمِ توجه ویژه ای است. این مقاله در نظر دارد به تحلیل فضایی کاربری اراضی بافت تاریخی شهر یزد بپردازد. با توجه به این هدف، مقاله حاضر بر رویکردی کاربردی و ماهیتی پیمایشی مبتنی است. از اینرو ...  بیشتر

طراحی شهری
بازشناسی مولفه های دستور زبان طراحی شهری منطقه سیستان

اصغر مولایی؛ سارا راشکی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55790.1040

چکیده
  زبان در حوزه شهرسازی می تواند دارای واژگان دستور زبان و قواعد و مفاهیمی مربوط به مولفه های مختلف باشد که این قواعد و دستور زبان حاوی تجارب و الگوها و روش هایی در خلق فضا و توده و آفرینش مکان های عمومی و خصوصی و به طور کلی بافت شهری است که با استفاده از فرهنگ، اقلیم و فناوری های ساخت و ساز در طول زمان ایجاد شده است. این پژوهش با هدف استخراج ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی تغییرات ساختاری جمعیت و نیاز به زمین و مسکن با رویکردهای باروری محتمل در افق 1410 ایران

سونیا کرمی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54974.1022

چکیده
  جمعیت پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی می‌باشد. در واقع مهم‌ترین متغیری که در برنامه‌ریزی توسعه به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمعیت و تحولات آن می‌باشد. بدین ترتیب هدف تحقیق حاضر پیش‌بینی جمعیت و خانوار، همینطور پیش‌بینی مسکن و زمین موردنیاز این جمعیت در کشور ایران تا افق سال 1410 می‌باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر اثرات متقاطع مؤلفه‌های تبیین‌کننده‌ی تاب‌آوری و آینده‌پژوهی آن در بافت قدیم شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

رضا بشارتی؛ ایرج تیموری؛ حسن محمودزاده

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.51745.1009

چکیده
  تاب‌آوری شهری به‌عنوان توانایی‌های یک شهر و زیرسیستم‌های آن برای مقابله با انواع مخاطرات، سازگاری با شرایط بحرانی و خودبازیابی و بهبود سریع می‌باشد. به‌منظور تحقق شهر تاب‌آور، بررسی اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه‌های مختلف و همچنین آینده‌ی ناشی از اثرات این مؤلفه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر تحلیل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
شناخت و بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری(نمونه موردی: منطقه یک شهر خوی)

لیلا رحیمی؛ سمانه زالی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57473.1055

چکیده
  مهم‌ترین مرحله در برنامه‌ریزی فضای سبز، تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای شهر می‌باشد. با توجه به اهم این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری؛ همچنین شناخت شاخص‌های کمی و کیفی فضای سبز شهری منطقه یک شهر خوی شکل گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی، رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری؛ ...  بیشتر