شیوه نگارش و تدوین مقالات

1- نویسنده مسئول مقاله بایستی استاد راهنما و یا هیات علمی باشد.

2-   مقاله نباید قبلاً در نشریه­ ی دیگری- اعم از داخلی یا خارجی- و یا مجموعه ‌مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده و یا هم‌ زمان برای نشریه­ ی دیگری ارسال شده باشد. 

3-  پیگیری مقالات فقط از طریق سامانه و ایمیل نشریه قابل انجام است و از نویسندگان محترم استدعا می‌شود از تماس تلفنی خودداری نمایند.

4-   نویسندگانی که مقالات در دست بررسی دارند تا مشخص شدن نتیجه بررسی آن مقاله از ارسال مقالات جدید خودداری نمایند.

5-  در بازه زمانی 6 ماهه پس از  چاپ مقاله از یک نویسنده، مجله از پذیرش مقالات جدید از آن نویسنده معذور می‌باشد.

6-  نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، همراه با رتبة علمی، محل اشتغال، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و نشانی پست الکترونیکی در صفحه جداگانه ای تحت عنوان «مشخصات نویسندگان» ارسال شود و در فایل اصلی مقاله و پاسخ به داوران به هیچ عنوان اسامی نویسندگان قید نشود.

7-  مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. مجله از مقاله‌های مستخرج از رساله­ ی دکتری، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل، درصورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزه­ی مربوطه همراه باشد و از نوآوری نظری یا روش‌شناسی برخوردار باشد، استقبال می‌کند. مجله از پذیرش مقاله‌های تکراری از حیث موضوع و یا کاربرد روش در موقعیت‌های مختلف معذور است.

8-   مجله از مقاله‌های نظری که به نقد و بررسی عالمانه­  نظریه‌های علمی و گزاره‌ها و مدل‌های نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائه­ مدل‌ها و نظریه‌های علمی جدید توسط صاحب‌نظران و استادان برجسته می‌پردازد، استقبال می‌کند.

9-   مسئولیت علمی مقاله بر عهده­ ی نفر اول است. در مورد مقاله‌هایی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما  تهیه می­ شود، باید با مسئولیت علمی استاد راهنما به مجله ارسال شود و نام وی نیز به‌عنوان نفر اول ذکر شود؛ در غیر این صورت، در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. نشریه از پذیرش مقاله­ ی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بدون حضور استاد راهنما معذور می­باشد. برای دانشجویان ارسال نامه استاد راهنما مبنی بر استخراج مقاله از پایان­نامه یا رساله ضروری می­باشد.

10-   مجله از پذیرش مقالات تألیفی و ترجمه‌ای برای چاپ معذور است.

11-   نشریه­ ی فضای شهری و حیات اجتماعی  فقط در رشته­ های مرتبط با مسائل شهری  مقاله می­ پذیرد.

شیوه ارسال و پیگیری مقالات

- مقاله از طریق سامانه باید ارسال شود و مقالات ارسال شده از طرق دیگر از جمله ایمیل وارد فرایند بررسی نشریه نخواهند شد.(راهنمای ارسال مقاله)

- هنگام ارسال مقاله دقت نمایید که فقط نویسنده مسئول(عضو هیات علمی) با مجله در ارتباط خواهد بود و عملیات ارسال مقاله، فایل اصلاح شده و یا فیش واریزی و ... را انجام دهد.

- رعایت اصول نگارش مجله موجب سرعت بخشیدن به فرایند بررسی مقاله خواهد شد.

- هنگام ارسال مقاله ارسال فایل‌های زیر ضروری است:

 مقاله بدون نام نویسندگان (تحت عنوان فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان) دانلود

 چکیده مبسوط ساختار یافته(انگلیسی و فارسی) (تحت عنوان چکیده تفصیلی) دانلود

 فرم تکمیل شده موافقت با کپی‌رایت (تحت عنوان فایل‌های تکمیلی) دانلود

فرم تعهدنامه و مشخصات نویسندگان (تحت عنوان نامه به سردبیر(تعهد نامه) و همچنین مشخصات نویسندگان) دانلود

فرم تکمیل شده تعارض منافع (تحت عنوان فایل‌های تکمیلی) دانلود