نشریه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه تبریز منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط  مناسب جهت تعاملات علمی میان محققان و پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث توسعه شهری و منطقه ای پایه‌گذاری شده است. تمام مراحل برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه تبریز پشتیبانی مالی می‌شود.  

  • دسته بندی موضوعی: برنامه ریزی شهری ، مطالعات منطقه ای ، علوم محیطی
  • زبان نشریه: فارسی و انگلیسی (در حال حاضر چکیده: انگلیسی مبسوط)
  • نوع دسترسی : رایگان (تمام متن) 
  • سیاست داوری: بدون نام دو سویه
  • هزینه انتشار: ندارد 

 نشریه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  

 نشریه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای از سامانه مشابه یاب سمیم نور https://www.samimnoor.ir/view/fa/default استفاده می نماید.

نشریه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دانشگاه تبریز، نشریه‌ای علمی با دسترسی باز و رایگان است.

نشریه  برنامه‌ریزی شهری و توسعه منطقه ای از تاریخ 1402/02/31 با انجمن منظر ایران قرار داد همکاری امضا کرده است.

مقاله علمی و پژوهشی طراحی شهری
بازشناسی مولفه های دستور زبان طراحی شهری منطقه سیستان

اصغر مولایی؛ سارا راشکی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55790.1040

چکیده
  زبان در حوزه شهرسازی می تواند دارای واژگان دستور زبان و قواعد و مفاهیمی مربوط به مولفه های مختلف باشد که این قواعد و دستور زبان حاوی تجارب و الگوها و روش هایی در خلق فضا و توده و آفرینش مکان های عمومی و خصوصی و به طور کلی بافت شهری است که با استفاده از فرهنگ، اقلیم و فناوری های ساخت و ساز در طول زمان ایجاد شده است. این پژوهش با هدف استخراج ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناخت و بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری(نمونه موردی: منطقه یک شهر خوی)

لیلا رحیمی؛ سمانه زالی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57473.1055

چکیده
  مهم‌ترین مرحله در برنامه‌ریزی فضای سبز، تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای شهر می‌باشد. با توجه به اهم این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری؛ همچنین شناخت شاخص‌های کمی و کیفی فضای سبز شهری منطقه یک شهر خوی شکل گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی، رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری؛ ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر ثبت جهانی بازار تبریز بر توسعه گردشگری شهر تبریز

ابوالفضل قنبری؛ رحیم حیدری چیانه؛ فرزین رموزی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 33-49

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55056.1024

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است ثبت جهانی بازار تبریز بر توسعه گردشگری و اقتصادی این بازار تأثیر دارد یا خیر؟. بر این اساس فرضیه‌هایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق طراحی شد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اسنادی و میدانی می‌باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 384 پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
واکاوی سیاست‌گذاری یکپارچه تأمین مسکن نمونه موردی اردبیل

راضیه عبدالهی؛ محمدعلی خلیجی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57152.1052

چکیده
  سیاست یکپارچه مسکن یکی از چالش های مهم در حوزه شهرسازی است. زیرا دولت ها می توانند با ایفای نقش مثبت در محیط جدید جهانی، توسعه پایدار و محیط زیستی را برای مردم خود فراهم کنند. از این رو در ده سال اخیر موضوع مدیریت مسکن در بسیاری از بخش ها بحث های مختلفی را در مورد اثربخشی و قانونی بودن آن به خود جلب کرده است. امروز در غیاب سیاست‌های کارآمد ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی روستایی
واکاوی نقش امنیت اجتماعی در سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در مناطق مرزی شهرستان قصر شیرین

محمد اکبرپور؛ مهسا شهبازی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، صفحه 69-81

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57829.1058

چکیده
  احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دست یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی ، نیازمند آن هستند و احساس امنیت پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جامعه در ارتباط است. آگاهی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی تطبیقی سه دوره توسعه خیابان شهید بهشتی کرج از منظر شاخص های موثر در ارتقا کیفیت محیطی

سارا ساحلی؛ رسول قربانی؛ فیروز جعفری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55533.1036

چکیده
  کیفیت محیطی یک مفهوم چند بعدی است که با مفاهیمی هم چون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی، نقاط مشترکی دارد. می‌توان ارتقا کیفیت محیطی را یکی از مهم‌ترین وظایف برنامه ریزان و طراحان حوزه شهری دانست. خیابان‌های شهری به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده ساختار شهرها، که تاثیر اصلی در ارتقا یا کاهش کیفیت محیطی شهر دارند، ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی برنامه های توسعه شهری و منطقه ای از منظر پایداری اجتماعی

محمدرضا انصاری؛ ناصر برک پور

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55228.1029

چکیده
  در عصر کنونی افزایش نابرابری­ها و محرومیت­های شهری به یکی از مهم­ترین مسائل در میان مشکلات و چالش­های نوظهور شهری تبدیل شده است و شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. از سوی دیگر برنامه­های توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار مدیریت و برنامه­ریزی شهر­ها می­توانند ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش و مدل سازی فضایی آسیب پذیری شهر ارومیه در برابر آتش سوزی با تأکید بر پدافند غیرعامل

رسول قربانی؛ رضا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.14990

چکیده
  در سال‌های اخیر، جوامع در سراسر جهان آتش‌سوزی‌های بزرگ شهری را تجربه کرده‌اند و صدها نفر جان خود را از دست دادهاند. باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و طبیعی حیات سیستم‌ها می‌باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدها، بحران‌ها و التهابات تحمیلی هستند و بایستی با مدیریت صحیح و کاربست پدافند غیرعامل، آن‌ها را قبل ...  بیشتر

طراحی شهری
تحلیلی بر بازنگری طراحی فضاهای شهری (خیابان‌های) کلان‌شهر تبریز در مواجهه با شیوع بیماری‌های همه‌گیر مبتنی بر تجربیات جهانی به روش ماتریس SWOT و QSPM

آناهیتا آزادگر؛ هانیه یوسفی شهیر

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.53749.1019

چکیده
  همه‌گیری به معنای اپیدمی گسترده بیماری‌های مسری به‌طور هم‌زمان در چندین قاره‌ جهان است، با آغاز همه‌گیری کووید- 19 همه مناسبات جهانی ازجمله مسائل شهری دچار دگرگونی عظیمی شدند و با تعطیلی برخی کسب‌وکارها، مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی، شهرها سکوتی طولانی‌مدتی را تجربه کردند. با توجه به اهمیت مبحث پاسخ‌دهی فضاهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ریسک پذیری توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در مقابل خطر زلزله با رویکرد پدافند غیر عامل

کیومرث ملکی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اقبال پاهکیده

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.50979.1005

چکیده
  آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در مناطق کشور حاکی از تمرکز جمعیت در شهرها و ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از این فضاها است که این امر ضرورت پدافند غیر عامل را بیش از بیش مطرح می‌سازد. این مقاله با هدف مطالعه خطر پذیری زلزله و روند توسعه فیزیکی کلان شهر کرمانشاه با رویکرد پدافند شهری، است. که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان آموزشی با کمک سناریوهای فیزیکی

محمد حسین جهانگیر؛ ریحانه رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15046

چکیده
  مصرف انرژی در ساختمان ها همیشه از موضوعات مورد توجه مردم و تمامی نهادهای دنیا بوده است.ضرورت توجه به این موضوع به دلیل مصرف انرژی بالا و همچنین تلفات انرژی قابل توجه در آن ها می باشد.هدف از انجام این مطالعه،محاسبه انرژی مصرفی یک ساختمان آموزشی و به دست آوردن میزان تلفات انرژی آن ودرنهایت ارائه راهکار برای بهبود مصرف انرژی وکاهش آن ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند

ناهیده رضائی؛ رحمت محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55154.1026

چکیده
  این مقاله درصدد بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند تبریز است. باگذشت اعصار و تحول سبک زندگی بشری، همچنان طبیعیت و فضای سبز به‌مثابه عنصری اساسی در زندگی افراد قلمداد می‌شود. حیات و سرزندگی شهر اساسا با فضاهای محیطی در ارتباط بوده و به‌همین جهت، این عوامل در اغلب شهرها به‌مثابه شاخص مهم در ارزیابی‌های ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
امکان سنجی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز

ناهیده رضائی؛ فرزین حق پرست؛ رحمت محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57396.1054

چکیده
  توسعه شهری هنوز هم یکی از موضوعات مهم قرن بیست‌ و یکم است. با این حال بسیاری از شهرهای جهان با مشکل نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند. برای ساخت محیط‌های شهری هوشمند، فراگیر، قابل زندگی و پایدار می‌باید از تکنولوژی و ابتکار عمل در کنار هم کمک گرفت. مقاله حاضر به بررسی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز می پردازد. آن‌چه که این مطالعه را با اهمیت ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ارزش‌های میراث معماری و شهری در تدوین و انتخاب استراتژی توسعه اقتصاد گردشگری (مطالعه موردی: قلعه چالشتر، استان چهارمحال و بختیاری)

میترا شاطری؛ پگاه طالبی؛ الهام اپرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57498.1056

چکیده
  استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دارای توان طبیعی گردشگرپذیر در کشور ایران است و از انجایی‌که مدیریت بهینه گردشگری در این مناطق می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه حاصل از این صنعت داشته باشد شناخت نقاط قوت و ضعف این مناطق در جذب گردشگر، گام مهمی در جذب درآمد حاصل از این صنعت است. یکی از مناطق گردشگری که در استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر

ابر واژگان