نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی  یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه تبریز منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط  مناسب جهت تعاملات علمی میان محققان و پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث توسعه شهری و منطقه ای پایه‌گذاری شده است. تمام مراحل برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه تبریز پشتیبانی مالی می‌شود.  

  • دسته بندی موضوعی: برنامه ریزی شهری ، مطالعات منطقه ای ، علوم محیطی
  • زبان نشریه: فارسی و انگلیسی (در حال حاضر چکیده: انگلیسی مبسوط)
  • نوع دسترسی : رایگان (تمام متن) 
  • سیاست داوری: بدون نام دو سویه
  • هزینه انتشار: ندارد 

 نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  

 نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی  از سامانه مشابه یاب سمیم نور https://www.samimnoor.ir/view/fa/default استفاده می نماید.

نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی  دانشگاه تبریز، نشریه‌ای علمی با دسترسی باز و رایگان است.

نشریه  فضای شهری و حیات اجتماعی  از تاریخ 1402/02/31 با انجمن منظر ایران قرار داد همکاری امضا کرده است.

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر احساس ارتقای کیفیت سکونتی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ارومیه)

آرام خضرلو

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60196.1075

چکیده
  امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی یکی از مهم‌ترین بارزه‌های یک محله سکونتی سالم محسوب شده و به ارتقای ایمنی و حس آرامش و نشاط در شهروندان منجر می‌شود. امینت کالبدی به حفظ جان و مال مردم گرایش داشته و با دسترسی به خدمات عمومی نیازهای روزمره آنان را برآورده می‌سازد. هدف این تحقیق سنجش تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
ارزیابی نقش حکمروایی خوب در تحقق توسعه پایدار منطقه آزاد ارس

امیر پورداداش؛ اکبر اصغری زمانی؛ ایرج تیموری

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.56237.1050

چکیده
  تغییرات شدید جهان معاصر ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش فقر، افزایش سواد، ساختارهای پنهان، پیچیدگی های عملکردی- ساختاری جوامع امروزی از موضوعاتی نیست که بتوان با الگوهای توسعه عصر صنعتی به آنها دست یافت. حکمروایی شایسته به عنوان یک پیش شرط اساسی برای عملکرد خوب بازارها و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری و تخصیص پایدار سرمایه گذاری های فیزیکی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
واکاوی توسعه میان افزا در توسعه شهری (نمونه موردی: منطقه چهار شهر ارومیه)

محمد محمدنژاد؛ فریدون نقیبی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59286.1069

چکیده
  افرایش جمعیت شهر ها و در کنار آن رشد افقی شهر ها باعث تغییر کاربری اراضی ناب کشاورزی و همچنین نادیده گرفته شدن بافت مرکزی و قدیمی شهر ها شده است. از رویکرد های مطرح شده در انتقاد به این مسائل می توان به توسعه میان افزای شهر نام برد که به دنبال بهره برداری از زمین های خالی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در شهر است. هدف اصلی این پژوهش واکاوی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص‌های عدالت اجتماعی در دسترسی و توزیع کاربری‌های آموزشی در شهر اسلامی، (نمونه موردی: شهر تبریز)

اصغر عابدینی؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ ابراهیم امامی؛ مهدی باقر زاده؛ روزبه ایرانی فر

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60653.1082

چکیده
  در برنامه‌ریزی کاربری اراضی، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. یکی از کاربری‌های بسیار مهم در شهرها کاربری آموزشی است، که ضرورت وجود آن برکسی پوشیده نیست. در تفکر و اندیشه اسلامی و با توصیه ی قرآن به تفکر و تحقیق و جست‌وجو در عالم خلقت به ریشه اصلی ایجاد مراکز علمی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل نگرش شهروندان نسبت به توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

محمودرضا شرقی؛ رحیم حیدری چیانه؛ شهریور روستایی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.58112.1061

چکیده
  نواحی شهری به علت آن که جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، به ویژه در سال های اخیر تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر کشورهای جهان داشته است. مطالعات در زمینه اثرات گردشگری در دهه ۱۹۶۰، به اثرات مثبت گردشگری و در دهه ۱۹۷۰ به اثرات منفی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر مقالات گردشگری هوشمند در ایران

یاسر قلی زاده؛ ایرج تیموری؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54044.1020

چکیده
  با توجه به اهمیت گردشگری هوشمند، به عنوان یکی از اساسی‌ترین منبع درآمد هدف این پژوهش تحلیل اسنادی مقالات معتبر داخلی در خصوص گردشگری هوشمند بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش آن فراتحلیل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی است که در نشریات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در داخل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش و مدل سازی فضایی آسیب پذیری شهر ارومیه در برابر آتش سوزی با تأکید بر پدافند غیرعامل

رسول قربانی؛ رضا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.14990

چکیده
  در سال‌های اخیر، جوامع در سراسر جهان آتش‌سوزی‌های بزرگ شهری را تجربه کرده‌اند و صدها نفر جان خود را از دست دادهاند. باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و طبیعی حیات سیستم‌ها می‌باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدها، بحران‌ها و التهابات تحمیلی هستند و بایستی با مدیریت صحیح و کاربست پدافند غیرعامل، آن‌ها را قبل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی برنامه های توسعه شهری و منطقه ای از منظر پایداری اجتماعی

محمدرضا انصاری؛ ناصر برک پور

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55228.1029

چکیده
  در عصر کنونی افزایش نابرابری­ها و محرومیت­های شهری به یکی از مهم­ترین مسائل در میان مشکلات و چالش­های نوظهور شهری تبدیل شده است و شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. از سوی دیگر برنامه­های توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار مدیریت و برنامه­ریزی شهر­ها می­توانند ...  بیشتر

طراحی شهری
تحلیلی بر بازنگری طراحی فضاهای شهری (خیابان‌های) کلان‌شهر تبریز در مواجهه با شیوع بیماری‌های همه‌گیر مبتنی بر تجربیات جهانی به روش ماتریس SWOT و QSPM

آناهیتا آزادگر؛ هانیه یوسفی شهیر

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.53749.1019

چکیده
  همه‌گیری به معنای اپیدمی گسترده بیماری‌های مسری به‌طور هم‌زمان در چندین قاره‌ جهان است، با آغاز همه‌گیری کووید- 19 همه مناسبات جهانی ازجمله مسائل شهری دچار دگرگونی عظیمی شدند و با تعطیلی برخی کسب‌وکارها، مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی، شهرها سکوتی طولانی‌مدتی را تجربه کردند. با توجه به اهمیت مبحث پاسخ‌دهی فضاهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان آموزشی با کمک سناریوهای فیزیکی

محمد حسین جهانگیر؛ ریحانه رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15046

چکیده
  مصرف انرژی در ساختمان ها همیشه از موضوعات مورد توجه مردم و تمامی نهادهای دنیا بوده است.ضرورت توجه به این موضوع به دلیل مصرف انرژی بالا و همچنین تلفات انرژی قابل توجه در آن ها می باشد.هدف از انجام این مطالعه،محاسبه انرژی مصرفی یک ساختمان آموزشی و به دست آوردن میزان تلفات انرژی آن ودرنهایت ارائه راهکار برای بهبود مصرف انرژی وکاهش آن ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ریسک پذیری توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در مقابل خطر زلزله با رویکرد پدافند غیر عامل

کیومرث ملکی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اقبال پاهکیده

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.50979.1005

چکیده
  آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در مناطق کشور حاکی از تمرکز جمعیت در شهرها و ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از این فضاها است که این امر ضرورت پدافند غیر عامل را بیش از بیش مطرح می‌سازد. این مقاله با هدف مطالعه خطر پذیری زلزله و روند توسعه فیزیکی کلان شهر کرمانشاه با رویکرد پدافند شهری، است. که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند

ناهیده رضائی؛ رحمت محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55154.1026

چکیده
  این مقاله درصدد بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند تبریز است. باگذشت اعصار و تحول سبک زندگی بشری، همچنان طبیعیت و فضای سبز به‌مثابه عنصری اساسی در زندگی افراد قلمداد می‌شود. حیات و سرزندگی شهر اساسا با فضاهای محیطی در ارتباط بوده و به‌همین جهت، این عوامل در اغلب شهرها به‌مثابه شاخص مهم در ارزیابی‌های ...  بیشتر

ابر واژگان