نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی  یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه تبریز منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط  مناسب جهت تعاملات علمی میان محققان و پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث توسعه شهری و منطقه ای پایه‌گذاری شده است. تمام مراحل برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه تبریز پشتیبانی مالی می‌شود.  

  • دسته بندی موضوعی: برنامه ریزی شهری ، مطالعات منطقه ای ، علوم محیطی
  • زبان نشریه: فارسی و انگلیسی (در حال حاضر چکیده: انگلیسی مبسوط)
  • نوع دسترسی : رایگان (تمام متن) 
  • سیاست داوری: بدون نام دو سویه
  • هزینه انتشار: ندارد 

 نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (cope) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.  

 نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی  از سامانه مشابه یاب سمیم نور https://www.samimnoor.ir/view/fa/default استفاده می نماید.

نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی  دانشگاه تبریز، نشریه‌ای علمی با دسترسی باز و رایگان است.

نشریه  فضای شهری و حیات اجتماعی  از تاریخ 1402/02/31 با انجمن منظر ایران قرار داد همکاری امضا کرده است.

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی اماکن مولد صنعت گردشگری خلاق در کریدور میراث ناملموس با بهره مندی از رویکرد سلسله مراتبی (AHP)مورد مطالعه: مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز

حسین اسمعیلی سنگری؛ راحله پروین

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 18-1

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60554.1079

چکیده
  بی شک اماکن باستانی منبع غنی میراث و مکانی ایده آل برای به کارگیری رویکرد گردشگری خلاق هستند. چشم انداز نوآورانه این مهم در کریدور میراث ناملموس، به واسطه ادامه حیات در آثار مادی، مشتمل بر نمود میراث مادی و فرهنگی، تواٌم می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با مفروض گره جامعه معاصر با فرهنگ کهن، به شناسایی اماکن مولد این نوع گردشگری در مجموعه ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی ابعاد رویکرد توسعه پایدار شهری در بهبود فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: منطقه 10 کلانشهر تبریز)

محمدرضا پورمحمدی؛ مهری سعادت جو

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 44-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59688.1072

چکیده
  طرح مسئله: در مناطق شهری، مفهوم زیرساخت سبز به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه ساکنان برجسته شده است. زیرساخت سبز به شبکه‌ای از فضاهای سبز به هم‌پیوسته اشاره دارد که خدمات اکوسیستمی متعددی را ارائه می‌کنند. با ادغام زیرساخت‌های سبز در برنامه‌ریزی شهری، شهرها می‌توانند اثرات نامطلوب شهرنشینی را کاهش دهند و در عین ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل تأثیرات پروژه های فتوولتائیک در پایداری محیط زیست و عدالت محیطی (نمونه موردی: شهر ارومیه)

آریا نوری؛ اصغر عابدینی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 61-45

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.61214.1088

چکیده
  ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای تابش خورشید، از فرصت ایده آلی برای توسعه صنعت انرژی خورشیدی به ویژه سامانه های فتوولتائیک برخوردار است .باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان ،فعلی دیگر نمیتوان به منابع موجود انرژی متکی بود. با توجه به تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده و استفاده از تکنیک ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی روند زمانی - فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طی دو دهه اخیر با تأکید بر شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن

هادی حکیمی؛ فردین مصطفایی جورنی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 75-62

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59661.1071

چکیده
  شهرنشینی روزافزون منجر به توسعه چشم‌گیر در تعدادی از مناطق شهری شده و علاوه بر آن تغییرات ساختار کاربری زمین به دلیل رشد و گسترش سریع مناطق شهری قابل ‌توجه بوده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به مطالعه الگوهای زمانی و فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طول دو دهه اخیر پرداخته شده است. پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی رتبه‌بندی نواحی شهری مبتنی بر برخورداری از شاخص های کمی و کیفی مسکن (مورد مطالعه: شهر دامغان)

پارسا احمدی دهرشید؛ علی اکبر تقی پور؛ قاسم عسکری

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 95-76

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.61306.1090

چکیده
  ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهری، ابزار راهنمایی برای شناخت وضعیت کیفیت مسکن و از سوی دیگر، تبیین‌کننده نواحی نیازمند مداخله در راستای ارتقای سطح اسکان مطلوب جمعیت است. تعدد واحدهای مسکونی فرسوده، لرزه‌خیر بودن شهر و روند روبه‌رشد افزایش جمعیت و مهاجرت در شهر دامغان، لزوم مطالعه در حوزه اسکان مطلوب جمعیت را در این شهر، آشکار ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
تلفیق استراتژی توسعه میان افزا و رشد هوشمند شهری در احیای بافت فرسوده مطالعه موردی: محله قنبر چشمه مرند

حسن محمودزاده؛ ایرج تیموری؛ علی امیری ورزقان

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، صفحه 117-96

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60865.1083

چکیده
  پراکنش نامعقول شهری اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع دارد. تلاش‌های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند است. در واقع رشد هوشمند به عنوان پاسخی برای تداوم مشکلات توسعه پراکنده و نتایج منفی آن به وجود آمده است. هدف این پژوهش شناسایی ظرفیت های کالبدی به منظور ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش و مدل سازی فضایی آسیب پذیری شهر ارومیه در برابر آتش سوزی با تأکید بر پدافند غیرعامل

رسول قربانی؛ رضا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.14990

چکیده
  در سال‌های اخیر، جوامع در سراسر جهان آتش‌سوزی‌های بزرگ شهری را تجربه کرده‌اند و صدها نفر جان خود را از دست دادهاند. باید پذیرفت که همیشه درصدی از بحران‌ها بخش جدایی‌ناپذیر و طبیعی حیات سیستم‌ها می‌باشند؛ ولیکن بخش عظیمی از تهدیدها، بحران‌ها و التهابات تحمیلی هستند و بایستی با مدیریت صحیح و کاربست پدافند غیرعامل، آن‌ها را قبل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی برنامه های توسعه شهری و منطقه ای از منظر پایداری اجتماعی

محمدرضا انصاری؛ ناصر برک پور

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55228.1029

چکیده
  در عصر کنونی افزایش نابرابری­ها و محرومیت­های شهری به یکی از مهم­ترین مسائل در میان مشکلات و چالش­های نوظهور شهری تبدیل شده است و شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. از سوی دیگر برنامه­های توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار مدیریت و برنامه­ریزی شهر­ها می­توانند ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
واکاوی توسعه میان افزا در توسعه شهری (نمونه موردی: منطقه چهار شهر ارومیه)

محمد محمدنژاد؛ فریدون نقیبی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59286.1069

چکیده
  افرایش جمعیت شهر ها و در کنار آن رشد افقی شهر ها باعث تغییر کاربری اراضی ناب کشاورزی و همچنین نادیده گرفته شدن بافت مرکزی و قدیمی شهر ها شده است. از رویکرد های مطرح شده در انتقاد به این مسائل می توان به توسعه میان افزای شهر نام برد که به دنبال بهره برداری از زمین های خالی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در شهر است. هدف اصلی این پژوهش واکاوی ...  بیشتر

طراحی شهری
تحلیلی بر بازنگری طراحی فضاهای شهری (خیابان‌های) کلان‌شهر تبریز در مواجهه با شیوع بیماری‌های همه‌گیر مبتنی بر تجربیات جهانی به روش ماتریس SWOT و QSPM

آناهیتا آزادگر؛ هانیه یوسفی شهیر

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.53749.1019

چکیده
  همه‌گیری به معنای اپیدمی گسترده بیماری‌های مسری به‌طور هم‌زمان در چندین قاره‌ جهان است، با آغاز همه‌گیری کووید- 19 همه مناسبات جهانی ازجمله مسائل شهری دچار دگرگونی عظیمی شدند و با تعطیلی برخی کسب‌وکارها، مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر مکان‌های عمومی، شهرها سکوتی طولانی‌مدتی را تجربه کردند. با توجه به اهمیت مبحث پاسخ‌دهی فضاهای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بهینه سازی مصرف انرژی در یک ساختمان آموزشی با کمک سناریوهای فیزیکی

محمد حسین جهانگیر؛ ریحانه رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15046

چکیده
  مصرف انرژی در ساختمان ها همیشه از موضوعات مورد توجه مردم و تمامی نهادهای دنیا بوده است.ضرورت توجه به این موضوع به دلیل مصرف انرژی بالا و همچنین تلفات انرژی قابل توجه در آن ها می باشد.هدف از انجام این مطالعه،محاسبه انرژی مصرفی یک ساختمان آموزشی و به دست آوردن میزان تلفات انرژی آن ودرنهایت ارائه راهکار برای بهبود مصرف انرژی وکاهش آن ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند

ناهیده رضائی؛ رحمت محمدزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55154.1026

چکیده
  این مقاله درصدد بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند تبریز است. باگذشت اعصار و تحول سبک زندگی بشری، همچنان طبیعیت و فضای سبز به‌مثابه عنصری اساسی در زندگی افراد قلمداد می‌شود. حیات و سرزندگی شهر اساسا با فضاهای محیطی در ارتباط بوده و به‌همین جهت، این عوامل در اغلب شهرها به‌مثابه شاخص مهم در ارزیابی‌های ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی تاثیر آموزش درس "طراحی معماری و شهرسازی" در عملکرد دانش اموختگان رشته مهندسی عمران (نمونه موردی: فارغ التحصیلان دانشگاه تبریز)

رحمت محمدزاده؛ شفیقه علی اصل ممقانی؛ الهام کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.58865.1066

چکیده
  رشته عمران و معماری در بخش ساخت و ساز مکمل یکدیگر هستند. سرفصل مشترک آنها در دانشگاه درس طراحی معماری است. این پژوهش به بررسی تاثیر اموزش درس طراحی معماری و شهرسازی در عملکرد دانش آموختگان رشته مهندسی عمران دانشگاه تبریز در جامعه ی حرفه ای می پردازد. شیوه پژوهش، کیفی- تحلیلی است که با استفاده از مطالعه موردی انجام شده است. همچنین به ...  بیشتر

ابر واژگان