آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 88
تعداد پذیرش 37
تعداد عدم پذیرش 16

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 2125
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1703
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 51 روز
درصد پذیرش 42 %