آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 105
تعداد پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش 20

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 4324
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 108 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 47 روز
درصد پذیرش 42 %