نوع مقاله : مقاله علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

10.22034/jprd.2022.15046

چکیده

مصرف انرژی در ساختمان ها همیشه از موضوعات مورد توجه مردم و تمامی نهادهای دنیا بوده است.ضرورت توجه به این موضوع به دلیل مصرف انرژی بالا و همچنین تلفات انرژی قابل توجه در آن ها می باشد.هدف از انجام این مطالعه،محاسبه انرژی مصرفی یک ساختمان آموزشی و به دست آوردن میزان تلفات انرژی آن ودرنهایت ارائه راهکار برای بهبود مصرف انرژی وکاهش آن است.در راستای این هدف از ممیزی انرژی استفاده می شود.به این معنی که ساختمان موردنظر برای محاسبات ساختمان،دقیق معاینه شده و هزینه های آن برآورد شده و درآخر پیشنهادات کاهش مصرف انرژی با توجه به نقاطی که تلفات در آنها اتفاق می افتد ارائه می گردد.برای شبیه سازی ساختمان از نرم افزار دیزاین بیلدر و برای محاسبات ممیزی انرژی آن از روابط موجود در دستورالعمل تعیین مصرف انرژی و برچسب انرژی سازمان ملی استاندارد استفاده می شود.نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین تلفات از در و پنجره و پل های حرارتی اتفاق می افتد و با تعریف سه سناریو و اجرای آنها در ساختمان بهبود مصرف انرژی وکاهش تلفات مشاهده می شود. در نهایت میتوان مشاهده کرد که میزان تلفات حدود 40 درصد کاهش داشته و دمای آسایش ساختمان به 20 درجه سانتی‌گراد تغییر می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Energy audit of an educational building in order to optimize energy consumption

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Jahangir 1
 • Reyhaneh Rashidi 2

1 University of Tehran

2 M.Sc. student, new energies and environment, University of Tehran

چکیده [English]

Energy consumption in buildings has always been a topic of concern for people and all institutions in the world. The need to pay attention to this issue is due to high energy consumption and significant energy losses in them. The purpose of this study is to calculate the energy consumption of a The educational building and obtaining the amount of energy losses and finally providing a solution to improve energy consumption and reduce it. In line with this purpose, energy audits are used. Finally, suggestions for reducing energy consumption are presented according to the points where losses occur. To build the building, Design Builder software is used and for its energy audit calculations, the relationships between the energy consumption guidelines and the energy label of the National Standards Organization are used. Most of the losses occur from doors, windows and thermal bridges, and by defining three scenarios and implementing them in the building, energy consumption is improved and losses are reduced. Finally, it can be seen that the loss rate is reduced by about 40% and the comfort temperature of the building changes to 20 ° C.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy consumption optimization
 • educational building
 • energy audit
 • Design Builder
 • "Gershenfeld N, Samouhos S, Nordman B. Intelligent infrastructure for energy efficiency. Science 2010;372:1086–8".
 • "Gutierrez MP, Lee LP. Multiscale design and integration of sustainable building functions. Science 2013;341:247–8".
 • "Farese F. How to build a low-energy future. Nature 2012;488:275–577".
 • "Nelson B. Green light. Nature 2015;518:565–6".
 • "Long L, Ye H. How to be smart and energy efficient: a general discussion on thermochromic windows. Sci Rep 2014;4(6427):1–10".
 • "Renssen SV. Legislating for energy efficiency. Nat Clim Change 2012;2:568–9".
 • "Pacheco R, Ordóñez J, Martínez G. Energy efficient design of building: a review. Renew Sustain Energy Rev 2012;16(6):3559–73".
 • "Li C, Hong T, Yan D. An insight into actual energy use and 1st drivers in high-performance buildings. Appl Energy 2014;113:394–410".
 • "Zhao H-X, Magoulès F. A review on the prediction of building energy consumption. Renew Sustain Energy Rev 2012;16(6):3586–92".
 • "Murray SN, Walsh BP, Kelliher D, O’Sullivan DTJ. Multi-variable optimization of thermal energy efficiency retrofitting of buildings using static modelling and genetic algorithms – a case study. Build Environ 2014;75:98–107".
 • "Penna P, Prada A, Cappelletti F, Gasparella A. Multi-objectives optimization of Energy Efficiency Measures in existing buildings. Energy Build 2015;95:57–69".
 • "Ascione F, Bianco N, de Stasio C, Mauro GM, Vanoli GP. A new methodology for cost-optimal analysis by means of the multi-objective optimization of building energy performance. Energy Build 2015;95:78–90".
 • "Karmellos M, Kiprakis A, Mavrotas G. A multi-objective approach for optimal prioritization of energy efficiency measures in buildings: model, software and case studies. Appl Energy 2015;139:131–50".
 • "Fiaschi D, Bandinelli R, Conti S. A case study for energy issues of public buildings and utilities in a small municipality: investigation of possible improvements and integration with renewables. Appl Energy 2012;97:101–14".
 • "Dall’O’ G, Sarto L. Potential and limits to improve energy efficiency in space heating in existing school buildings in northern Italy. Energy Build 2013;67:298–308".
 • "Wang Y, Kuckelkorn J, Zhao F, Liu D, Kirschbaum A. Evaluation on classroom thermal comfort and energy performance of passive school building by optimizing HVAC control systems. Build Environ 2012;89:86–106".
 • "Robertson D, Higgins M. Energy management at Albuquerque schools: lessons".
 • "Dimoudi A, Kostarela P. Energy monitoring and conservation potential in school buildings in the C’ climatic zone of Greece. Renew Energy 2009;34".
 • "Alliance to Save Energy. [Online]. Available from: ⟨https://www.ase.org/ events/ee-noon-back-school-energy-efficiency".
 • "Luísa Dias Pereira,DanielaRaimondo,StefanoPaoloCorgnati,Manuel Gameiro da Silva, Energy consumption in schools – A review paper, Renewable and Sustainable Energy Reviews,2014".
 • "Fabi V, Andersen RV, Corgnati SP. Influence of occupant's heating set-point preferences on indoor environmental quality and heating demand in residen-tial buildings. HVAC&R Res 2013;19(5):635–45.".
 • "Fabi V, Andersen RK, Corgnati S, Olesen BW. Occupants' window opening behaviour: a literature review of factors influencing occupant behaviour and models. Build Environ 2012;58:188–98.".
 • "Fabi V, D’Oca S, Buso T, Corgnati SP. The influence of occupants' behaviour in a high performing building In: Clima 2013; 2013, p. 1–9".
 • "ENERGY CONSUMPTION GUIDE 73 – Saving energy in schools. Energy Efficiency Best Practice programme. [Online]. Available from: http://www. torbay. uk/ index/ yourservices/education/schools/sustainableschools/ss-sa vingenergy.pdf".
 • "Tiina Sekki, Mia Andelin , Miimu Airaksinen , Arto Saari, Consideration of energy consumption, energy costs, and space occupancy in Finnish daycare centres and school buildings, Energy and Buildings, 2016".