برنامه ریزی شهری
شناسایی اماکن مولد صنعت گردشگری خلاق در کریدور میراث ناملموس با بهره مندی از رویکرد سلسله مراتبی (AHP)مورد مطالعه: مجموعه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز

حسین اسمعیلی سنگری؛ راحله پروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60554.1079

چکیده
  بی شک اماکن باستانی منبع غنی میراث و مکانی ایده آل برای به کارگیری رویکرد گردشگری خلاق هستند. چشم انداز نوآورانه این مهم در کریدور میراث ناملموس، به واسطه ادامه حیات در آثار مادی، مشتمل بر نمود میراث مادی و فرهنگی، تواٌم می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با مفروض گره جامعه معاصر با فرهنگ کهن، به شناسایی اماکن مولد این نوع گردشگری در مجموعه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی تاثیر آموزش درس "طراحی معماری و شهرسازی" در عملکرد دانش اموختگان رشته مهندسی عمران (نمونه موردی: فارغ التحصیلان دانشگاه تبریز)

رحمت محمدزاده؛ شفیقه علی اصل ممقانی؛ الهام کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.58865.1066

چکیده
  رشته عمران و معماری در بخش ساخت و ساز مکمل یکدیگر هستند. سرفصل مشترک آنها در دانشگاه درس طراحی معماری است. این پژوهش به بررسی تاثیر اموزش درس طراحی معماری و شهرسازی در عملکرد دانش آموختگان رشته مهندسی عمران دانشگاه تبریز در جامعه ی حرفه ای می پردازد. شیوه پژوهش، کیفی- تحلیلی است که با استفاده از مطالعه موردی انجام شده است. همچنین به ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تلفیق استراتژی توسعه میان افزا و رشد هوشمند شهری در احیای بافت فرسوده مطالعه موردی: محله قنبر چشمه مرند

حسن محمودزاده؛ ایرج تیموری؛ علی امیری ورزقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60865.1083

چکیده
  پراکنش نامعقول شهری اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع دارد. تلاش‌های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد رشد هوشمند است. در واقع رشد هوشمند به عنوان پاسخی برای تداوم مشکلات توسعه پراکنده و نتایج منفی آن به وجود آمده است. هدف این پژوهش شناسایی ظرفیت های کالبدی به منظور ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر احساس ارتقای کیفیت سکونتی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر ارومیه)

آرام خضرلو

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60196.1075

چکیده
  امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی یکی از مهم‌ترین بارزه‌های یک محله سکونتی سالم محسوب شده و به ارتقای ایمنی و حس آرامش و نشاط در شهروندان منجر می‌شود. امینت کالبدی به حفظ جان و مال مردم گرایش داشته و با دسترسی به خدمات عمومی نیازهای روزمره آنان را برآورده می‌سازد. هدف این تحقیق سنجش تأثیر امنیت کالبدی و دسترسی به خدمات عمومی بر ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
واکاوی توسعه میان افزا در توسعه شهری (نمونه موردی: منطقه چهار شهر ارومیه)

محمد محمدنژاد؛ فریدون نقیبی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59286.1069

چکیده
  افرایش جمعیت شهر ها و در کنار آن رشد افقی شهر ها باعث تغییر کاربری اراضی ناب کشاورزی و همچنین نادیده گرفته شدن بافت مرکزی و قدیمی شهر ها شده است. از رویکرد های مطرح شده در انتقاد به این مسائل می توان به توسعه میان افزای شهر نام برد که به دنبال بهره برداری از زمین های خالی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در شهر است. هدف اصلی این پژوهش واکاوی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص‌های عدالت اجتماعی در دسترسی و توزیع کاربری‌های آموزشی در شهر اسلامی، (نمونه موردی: شهر تبریز)

اصغر عابدینی؛ فاطمه جبارپور مهرآباد؛ ابراهیم امامی؛ مهدی باقر زاده؛ روزبه ایرانی فر

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 57-73

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.60653.1082

چکیده
  در برنامه‌ریزی کاربری اراضی، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری‌ها یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. یکی از کاربری‌های بسیار مهم در شهرها کاربری آموزشی است، که ضرورت وجود آن برکسی پوشیده نیست. در تفکر و اندیشه اسلامی و با توصیه ی قرآن به تفکر و تحقیق و جست‌وجو در عالم خلقت به ریشه اصلی ایجاد مراکز علمی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل نگرش شهروندان نسبت به توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

محمودرضا شرقی؛ رحیم حیدری چیانه؛ شهریور روستایی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.58112.1061

چکیده
  نواحی شهری به علت آن که جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالبا مقاصد گردشگری مهمی محسوب می‌شوند. صنعت گردشگری به عنوان صنعتی نوپا، به ویژه در سال های اخیر تأثیرات عمیقی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر کشورهای جهان داشته است. مطالعات در زمینه اثرات گردشگری در دهه ۱۹۶۰، به اثرات مثبت گردشگری و در دهه ۱۹۷۰ به اثرات منفی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر مقالات گردشگری هوشمند در ایران

یاسر قلی زاده؛ ایرج تیموری؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1402، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54044.1020

چکیده
  با توجه به اهمیت گردشگری هوشمند، به عنوان یکی از اساسی‌ترین منبع درآمد هدف این پژوهش تحلیل اسنادی مقالات معتبر داخلی در خصوص گردشگری هوشمند بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و روش آن فراتحلیل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی است که در نشریات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری در داخل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
امکان سنجی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز

ناهیده رضائی؛ فرزین حق پرست؛ رحمت محمدزاده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57396.1054

چکیده
  توسعه شهری هنوز هم یکی از موضوعات مهم قرن بیست‌ و یکم است. با این حال بسیاری از شهرهای جهان با مشکل نابرابری دست و پنجه نرم می‌کنند. برای ساخت محیط‌های شهری هوشمند، فراگیر، قابل زندگی و پایدار می‌باید از تکنولوژی و ابتکار عمل در کنار هم کمک گرفت. مقاله حاضر به بررسی هوشمندسازی بازار سنتی تبریز می پردازد. آن‌چه که این مطالعه را با اهمیت ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: منطقه سه کلانشهر تبریز

حسن محمودزاده؛ توکل آقایاری؛ داود حاتمی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 19-41

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54540.1021

چکیده
  امروزه با رشد جمعیت سالمند در جامعه، نیاز به محیط‌های شهری آرام و سالم، متناسب با نیازهای سالمندان بییش از گذشته احساس می‌شود. بر اساس رویکرد سازمان بهداشت جهانی، شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آن‌ها به‌گونه‌ای است که حداکثر تناسب را با نیازها و محدودیت‌های افراد سالمند دارند. برای ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تبیین پارامترهای اثرگذار بر کاهش مصرف انرژی در مسکن شهری (مورد پژوهی:منطقه 4 شهر تبریز)

ایرج تیموری؛ فیروز جعفری؛ زهرا وکیلی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 59-72

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55434.1032

چکیده
  مصرف انرژی مسکونی یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های مصرف انرژی در جهان است و در میان تمام مصرف‌های انرژی، مصرف انرژی ساختمان بیشترین سهم را دارا می باشد که بیشترین انتشار کربن را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز تحلیل تأثیر پارامترهای کاهش میزان مصرف انرژی در مسکن شهری است تا ضمن شناسایی پارامترهای تأثیرگذار در کاهش میزان مصرف انرژی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیل و ارزیابی توزیع فضایی ایستگاه های اتوبوس شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه: مطالعه موردی منطقه 4 کلانشهر تبریز

فرهاد جلیلوند؛ علی آذر

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.58164.1060

چکیده
  توسعه و گسترش شهرنشینی و به دنبال آن افزایش تقاضای سفر در سال‌های اخیر، شهرها را با مشکلاتی نظیر ترافیک، کمبود پارکینگ‌های مناسب و کافی، مسائل زیست محیطی و غیره مواجه ساخته است. در عین حال، حمل و نقل عمومی، بویژه اتوبوسرانی در توسعه عملکردهای شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین پرداختن به ابعاد مختلف این سیستم، برای افزایش ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
شناخت و بررسی شاخص‌های کمی و کیفی موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری(نمونه موردی: منطقه یک شهر خوی)

لیلا رحیمی؛ سمانه زالی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، ، صفحه 19-32

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57473.1055

چکیده
  مهم‌ترین مرحله در برنامه‌ریزی فضای سبز، تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای شهر می‌باشد. با توجه به اهم این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری؛ همچنین شناخت شاخص‌های کمی و کیفی فضای سبز شهری منطقه یک شهر خوی شکل گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی، رویکرد حاکم بر آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری؛ ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی تأثیر ثبت جهانی بازار تبریز بر توسعه گردشگری شهر تبریز

ابوالفضل قنبری؛ رحیم حیدری چیانه؛ فرزین رموزی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، ، صفحه 33-49

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55056.1024

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است ثبت جهانی بازار تبریز بر توسعه گردشگری و اقتصادی این بازار تأثیر دارد یا خیر؟. بر این اساس فرضیه‌هایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق طراحی شد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اسنادی و میدانی می‌باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 384 پرسشنامه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
واکاوی سیاست‌گذاری یکپارچه تأمین مسکن نمونه موردی اردبیل

راضیه عبدالهی؛ محمدعلی خلیجی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402، ، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57152.1052

چکیده
  سیاست یکپارچه مسکن یکی از چالش های مهم در حوزه شهرسازی است. زیرا دولت ها می توانند با ایفای نقش مثبت در محیط جدید جهانی، توسعه پایدار و محیط زیستی را برای مردم خود فراهم کنند. از این رو در ده سال اخیر موضوع مدیریت مسکن در بسیاری از بخش ها بحث های مختلفی را در مورد اثربخشی و قانونی بودن آن به خود جلب کرده است. امروز در غیاب سیاست‌های کارآمد ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی برنامه های توسعه شهری و منطقه ای از منظر پایداری اجتماعی

محمدرضا انصاری؛ ناصر برک پور

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55228.1029

چکیده
  در عصر کنونی افزایش نابرابری­ها و محرومیت­های شهری به یکی از مهم­ترین مسائل در میان مشکلات و چالش­های نوظهور شهری تبدیل شده است و شکاف بین ثروتمندان و فقرا در بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. از سوی دیگر برنامه­های توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار مدیریت و برنامه­ریزی شهر­ها می­توانند ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی تغییرات ساختاری جمعیت و نیاز به زمین و مسکن با رویکردهای باروری محتمل در افق 1410 ایران

سونیا کرمی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.54974.1022

چکیده
  جمعیت پایه و اساس هرگونه برنامه‌ریزی می‌باشد. در واقع مهم‌ترین متغیری که در برنامه‌ریزی توسعه به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می‌شود، جمعیت و تحولات آن می‌باشد. بدین ترتیب هدف تحقیق حاضر پیش‌بینی جمعیت و خانوار، همینطور پیش‌بینی مسکن و زمین موردنیاز این جمعیت در کشور ایران تا افق سال 1410 می‌باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ارزیابی کارایی معابر جهت تعیین بهینه‌ترین مسیر خروج از بافت در زمان بروز زلزله (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زاهدان)

میثم مرادیان؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ سیدهادی طیب نیا

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 39-53

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.50613.1002

چکیده
  زلزله یکی از بلایای طبیعی است که در طول تاریخ خسارات بسیاری را به ساکنین کره خاکی وارد نموده است، این موضوع باعث شده تا بشر همواره به دنبال کاهش اثرات این تکان ناگهانی طبیعت باشد. شهر زاهدان با قرارگیری در فاصله کم‌تر از 10 کیلومتری گسل زاهدان تحت تاثیر این خطر احتمالی می‌باشد. این شهر دارای 5 منطقه شهری است که هر یک ساختار خاص خود را ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
کاربست تکنیک چیدمان فضایی جهت بازآفرینی و هویت‌بخشی کالبدی محلات شهری (نمونه موردی: محله عسگرخان شهر ارومیه)

علی مصیب زاده؛ شراره خیاط سلیقه دار

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 89-105

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55405.1031

چکیده
  محله‌های شهری که سلول‌های خرد شهری محسوب می‌شوند، به مرور زمان چالش‌هایی را از سر می‌گذرانندکه یکی از اساسی ترین این چالش‌ها، دگرگون شدن چهره محله از طریق تغییر کالبدی بدون در نظر داشتن مورفولوژی شهری و تاریخ محلات قدیمی، سکونت افراد جدید در محله بدون داشتن هیچ حس تعلقی به محله و آشنایی با گذشته و تاریخ محلات، بحران هویتی و نابودی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی کارکرد و ظرفیت درآمدزایی برج میلاد در اقتصاد شهر تهران

میترا عظیمی؛ مائده هدایتی فرد

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.53590.1016

چکیده
  نقش‌پذیری و کارکرد چندگانۀ برج میلاد در سطح ملی و منطقه‌ای از جمله نقش مخابراتی، گردشگری و تجاری آن موجب شده است تا این برج از ظرفیت درآمدزایی برای شهر تهران برخوردار باشد. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهند که این برج نتوانستــه است بخش عمــــده‌ای از ظرفیت-های بالقوه درآمدزایی خود را بالفعل کرده و در توسعۀ پایدار شهر تهران و کارآمدی ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر اثرات متقاطع مؤلفه‌های تبیین‌کننده‌ی تاب‌آوری و آینده‌پژوهی آن در بافت قدیم شهرها (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

رضا بشارتی؛ ایرج تیموری؛ حسن محمودزاده

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.51745.1009

چکیده
  تاب‌آوری شهری به‌عنوان توانایی‌های یک شهر و زیرسیستم‌های آن برای مقابله با انواع مخاطرات، سازگاری با شرایط بحرانی و خودبازیابی و بهبود سریع می‌باشد. به‌منظور تحقق شهر تاب‌آور، بررسی اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه‌های مختلف و همچنین آینده‌ی ناشی از اثرات این مؤلفه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر تحلیل ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی رابطه حس اجتماع و احساس امنیت شهری، مورد مطالعه: شهر آشخانه

سعید حسین آبادی؛ الهه الهیان کیکانلو

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 35-49

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.50731.1003

چکیده
  احساس امنیت در فضاهای شهری یکی از مهمترین نیازهای شهروندان و از شاخصهای مهم کیفیت زندگی شهری است که تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. یکی از این عوامل، حس اجتماع محلی است . در این تحقیق رابطه بین حس اجتماع و احساس امنیت در محلات شهر آشخانه مد نظر است.حس اجتماع در این پژوهش شامل 4 مولفه عضویت(تعلق)، تامین نیازها، پیوند عاطفی مشترک و حس ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش میزان زیست پذیری شهری با تاکید بر رویکرد پیاده مداری(منطقه 2 کلانشهر تبریز)

محمدرضا پورمحمدی؛ مجید پایدار

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.53449.1014

چکیده
  رشد شهری روزافزون در دهه‌های اخیر چالش‌های متعددی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را متوجه شهرها و ساکنان آن کرده است. بنابراین، ضرورت مطالعه و پژوهش در زمینه زیست پذیری شهری و پیاده‌ مداری در جهت سالم زیستن جامعه شهری، بیش از پیش نمایان می‌شود. زیست ‌پذیری و پیاده ‌مداری مفاهیمی هستند که در نهایت، شهری به دور از آلودگی‌ها، ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
استراتژی های بازاریابی مقاصد گردشگری شهری پست مدرن مبتنی بر سناریوهای احتمالی (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

رحیم حیدری چیانه؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی سالکی ملکی

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 69-93

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15449

چکیده
  به منظور تنوّع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصـتهـای جدیـد شـغلی در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که ایران از نظر جاذبه های گردشگری جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و گردشگری بین المللی برخوردار است. یکی از مهمترین اقدامات مورد لزوم جهت ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
ریسک پذیری توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در مقابل خطر زلزله با رویکرد پدافند غیر عامل

کیومرث ملکی؛ اسماعیل علی اکبری؛ اقبال پاهکیده

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.50979.1005

چکیده
  آسیب شناسی از پهنه های لرزه خیز در مناطق کشور حاکی از تمرکز جمعیت در شهرها و ناکارآمدی در آسیب شناسی و حفاظت از این فضاها است که این امر ضرورت پدافند غیر عامل را بیش از بیش مطرح می‌سازد. این مقاله با هدف مطالعه خطر پذیری زلزله و روند توسعه فیزیکی کلان شهر کرمانشاه با رویکرد پدافند شهری، است. که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- ...  بیشتر