جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی ابعاد رویکرد توسعه پایدار شهری در بهبود فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: منطقه 10 کلانشهر تبریز)

محمدرضا پورمحمدی؛ مهری سعادت جو

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، ، صفحه 44-19

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59688.1072

چکیده
  طرح مسئله: در مناطق شهری، مفهوم زیرساخت سبز به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه ساکنان برجسته شده است. زیرساخت سبز به شبکه‌ای از فضاهای سبز به هم‌پیوسته اشاره دارد که خدمات اکوسیستمی متعددی را ارائه می‌کنند. با ادغام زیرساخت‌های سبز در برنامه‌ریزی شهری، شهرها می‌توانند اثرات نامطلوب شهرنشینی را کاهش دهند و در عین ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل تأثیرات پروژه های فتوولتائیک در پایداری محیط زیست و عدالت محیطی (نمونه موردی: شهر ارومیه)

آریا نوری؛ اصغر عابدینی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، ، صفحه 61-45

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.61214.1088

چکیده
  ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و پتانسیل بالای تابش خورشید، از فرصت ایده آلی برای توسعه صنعت انرژی خورشیدی به ویژه سامانه های فتوولتائیک برخوردار است .باتوجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان ،فعلی دیگر نمیتوان به منابع موجود انرژی متکی بود. با توجه به تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده و استفاده از تکنیک ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی روند زمانی - فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طی دو دهه اخیر با تأکید بر شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن

هادی حکیمی؛ فردین مصطفایی جورنی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، ، صفحه 75-62

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.59661.1071

چکیده
  شهرنشینی روزافزون منجر به توسعه چشم‌گیر در تعدادی از مناطق شهری شده و علاوه بر آن تغییرات ساختار کاربری زمین به دلیل رشد و گسترش سریع مناطق شهری قابل ‌توجه بوده است. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به مطالعه الگوهای زمانی و فضایی توسعه فیزیکی شهر ارومیه در طول دو دهه اخیر پرداخته شده است. پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی رتبه‌بندی نواحی شهری مبتنی بر برخورداری از شاخص های کمی و کیفی مسکن (مورد مطالعه: شهر دامغان)

پارسا احمدی دهرشید؛ علی اکبر تقی پور؛ قاسم عسکری

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1403، ، صفحه 95-76

https://doi.org/10.22034/jprd.2024.61306.1090

چکیده
  ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهری، ابزار راهنمایی برای شناخت وضعیت کیفیت مسکن و از سوی دیگر، تبیین‌کننده نواحی نیازمند مداخله در راستای ارتقای سطح اسکان مطلوب جمعیت است. تعدد واحدهای مسکونی فرسوده، لرزه‌خیر بودن شهر و روند روبه‌رشد افزایش جمعیت و مهاجرت در شهر دامغان، لزوم مطالعه در حوزه اسکان مطلوب جمعیت را در این شهر، آشکار ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ارزش‌های میراث معماری و شهری در تدوین و انتخاب استراتژی توسعه اقتصاد گردشگری (مطالعه موردی: قلعه چالشتر، استان چهارمحال و بختیاری)

پگاه طالبی؛ الهام اپرا؛ میترا شاطری

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 43-57

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.57498.1056

چکیده
  استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دارای توان طبیعی گردشگرپذیر در کشور ایران است و از انجایی‌که مدیریت بهینه گردشگری در این مناطق می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه حاصل از این صنعت داشته باشد شناخت نقاط قوت و ضعف این مناطق در جذب گردشگر، گام مهمی در جذب درآمد حاصل از این صنعت است. یکی از مناطق گردشگری که در استان چهارمحال و بختیاری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشکارسازی پوشش فضای سبز شهری با استفاده از پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: محله های منجم و یوسف آباد تبریز)

فیروز جعفری؛ آیلار حسین زاده

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1402، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55501.1033

چکیده
  فضای سبز شهری، از شاخصهای مهم در حوزه‌های مربوط به برنامه‌ریزی شهری، حفاظت محیط زیست و سیاست‌های توسعه شهری پایدار به حساب می‌آید. آگاهی از مکان، میزان و توزیع فضای سبز شهری یک ضرورت محسوب می‌شود.فضای سبز موجود به منظور توسعه اراضی مسکونی در حال کاهش است. امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته تولید تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک طیفی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی تطبیقی سه دوره توسعه خیابان شهید بهشتی کرج از منظر شاخص های موثر در ارتقا کیفیت محیطی

سارا ساحلی؛ رسول قربانی؛ فیروز جعفری

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55533.1036

چکیده
  کیفیت محیطی یک مفهوم چند بعدی است که با مفاهیمی هم چون کیفیت زندگی، کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندی، نقاط مشترکی دارد. می‌توان ارتقا کیفیت محیطی را یکی از مهم‌ترین وظایف برنامه ریزان و طراحان حوزه شهری دانست. خیابان‌های شهری به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده ساختار شهرها، که تاثیر اصلی در ارتقا یا کاهش کیفیت محیطی شهر دارند، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: محلات شمالی بافت تاریخی- فرهنگی شهر تبریز)

مهدیه طاهونی؛ الهام طاهونی

دوره 1، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.55105.1025

چکیده
  توجه به افزایش تعداد پروژه های بازآفرینی شهری در دهه های اخیر لزوم توجه به ابعاد اجتماعی در آن بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از پتانسیل های اجتماعی محله، مفهومی است که در بازآفرینی اهمیتی ویژه یافته است. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی محلات شمالی بافت تاریخی- ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی نقش امنیت تصرف ادراکی در کیفیت کالبدی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز مطالعه موردی: محله یوسف آباد

هادی حکیمی؛ رحیم حیدری چیانه؛ سودا بلالکه

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.15044

چکیده
  امروزه سکونتگاههای غیررسمی و نبود امنیت تصرف در آنها توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است تا آنجا که سازمان اسکان بشر از نبود امنیت تصرف در مساکن غیررسمی به عنوان شاخص محرومیت یاد کرده است. امنیت تصرف یکی از مهمترین مسائلی است که سکونتگاههای غیررسمی با آن مواجه هستند. موضوع تحقیق حاضر، تحلیل نقش امنیت تصرف در کیفیت کالبدی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اثرپذیری قیمت و اجاره‌بهای مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

محمد نعمتی؛ ایرج تیموری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-41

https://doi.org/10.22034/jprd.2022.14931

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال، بررسی اثرپذیری قیمت و اجاره‌بهای مسکن از برخی متغیرهای کلان اقتصادی است. داده‌های آماری این پژوهش بصورت اسنادی جمع آوری شده و شامل سال‌های 1398-1387 و به‌صورت فصلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون دیکی - فولر تعمیم‌یافته استفاده شد. یافته‌های ...  بیشتر