مقاله علمی و پژوهشی
تحلیل فضایی کاربری ها در مناطق شهری ( مطالعه موردی: منطقه تاریخی شهر یزد)

محمدرضا رضایی؛ مسلم قاسمی؛ میترا رستم زاده

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16425

چکیده
  برنامه ریزیِ گونه ­های کاربری اراضی در شهرها به عنوان زیر مجموعة مهمی از کاربری اراضی شهری با توجه به ارائه خدمات به شهروندان و جمعیت حوزه نفوذ، مستلزمِ توجه ویژه ای است. این مقاله در نظر دارد به تحلیل فضایی کاربری اراضی بافت تاریخی شهر یزد بپردازد. با توجه به این هدف، مقاله حاضر بر رویکردی کاربردی و ماهیتی پیمایشی مبتنی است. از اینرو ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
ارزیابی میزان رضایت گردشگران از فرودگاه مهرآباد تهران با استفاده از مدل HOLSAT

علی رستمی؛ شهریور روستایی؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16426

چکیده
  فرودگاه جزء جدائی ناپذیر زیرساخت‌های یک شهر محسوب می‌شود که به افزایش توان تجاری آن کمک می‌کند . خطوط هوایی هسته اصلی صنعت حمل و نقل و یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری می‌باشد، ارائه خدمات مناسب به گردشگران یکی از الزامات محیط رقابتی کنونی است. ازاین‌رو پژوهش حاضر درصدد ارزیابی میزان رضایت گردشـگران از فرودگاه مهرآباد به عنوان یکی ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
مکان یابی محل دفن پسماند شهراردکان با استفاده از مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

محمدصادق طالبی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، صفحه 37-55

https://doi.org/10.22034/JPRD.2023.55657.1038

چکیده
  انتخاب محل دفن زباله یکی از مهمترین مسائل موجود در مدیریت شهری در دهه های میانی و پایانی قرن بیستم بوده است. این تحقیق با هدف مکان یابی محل دفن پسماندهای غیر خطرناک شهر اردکان با استفاده از مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS انجام پذیرفته است. دراین پژوهش، از 10 فاکتور مهم جهت مکان یابی محل دفن پسماندها نظیر:کاربری اراضی، شیب، ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
تبیین وضعیت برخورداری و نحوه توزیع فضای سبز در مناطق شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: مناطق پنجگانه شهر ارومیه)

علی مصیب زاده؛ مریم بقائی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، صفحه 57-71

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16428

چکیده
  فضاهای سبز شهری بخشی از زیرساخت های عمومی اند که با ارائه طیف گسترده ای از انواع کارکردها برای محیط شهر، نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت زندگی شهری ایفا می نمایند، با توجه به این مهم، تامین این فضاها و توزیع عادلانه آنها در سطح شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است و ما را در رسیدن به شهری عدالت محور یاری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
تبیین شاخص‌های کالبدی فضایی شهر هوشمند (نمونه موردی: شهر تربت حیدریه)

مهسا رمضانپور کاریزکی؛ محمدحسین سرایی؛ احمد استقلال؛ سید علی المدرسی؛ سید حسن حاتمی نسب

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16429

چکیده
  با توجه به اهمیت موضوع هوشمندسازی شهرها در کشور ما نیز در این پژوهش به بررسی و بیان شاخص‌های کالبدی-فضایی شهر هوشمند برای شهر تربت حیدریه با استفاده از روش دلفی پرداختیم. شاخص‌های اصلی مشخص شده شهر هوشمند با زیر شاخص‌های: ایجاد پل ارتباطی قوی میان نهادهای دولت، توسعه فرایندهای جامع، بهبود دسترسی به خدمات به کمک فنآوری، بانکداری ...  بیشتر

مقاله علمی و پژوهشی
بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند

ناهیده رضائی؛ رحمت محمدزاده

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1402، صفحه 93-105

https://doi.org/10.22034/jprd.2023.16430

چکیده
  این مقاله درصدد بررسی کیفیت فضاهای باز و سبز در مجتمع‌های مسکونی شهر جدید سهند تبریز است. باگذشت اعصار و تحول سبک زندگی بشری، همچنان طبیعیت و فضای سبز به‌مثابه عنصری اساسی در زندگی افراد قلمداد می‌شود. حیات و سرزندگی شهر اساسا با فضاهای محیطی در ارتباط بوده و به‌همین جهت، این عوامل در اغلب شهرها به‌مثابه شاخص مهم در ارزیابی‌های ...  بیشتر